yuk kita kenal ma real Idol kita.

tak kenal maka tak sayang,.

pribadi yang sempurna

 

A. Nasab

 

          Beliau adalah Sayyidina Muhammad saw bin sayyidina Abdullah bin sayyidina Abdul Muttalib bin sayyidina Hasyim bin sayyidina Abdi Manaf bin sayyidina Qusay bin sayyidina Kilab bin sayyidina Murroh bin sayyidina Ka’ab bin sayyidina Ka’ab bin sayyidina Lu’ai bin sayyidina Gholib bin sayyidina Fihr bin sayyidina Malik bin sayyidina Nadhr bin sayyidina Kinanah bin sayyidina Khuzaimah bin sayyidina Mudrikah bin sayyidina Ilyas bin sayyidina  Mudhr bin sayyidina Nizar bin sayyidina Ma’ad bin sayyidina Adnan bin sayyidina Hamisa’ bin sayyidina Haml bin sayyidina Bant bin sayyidina Qaidar bin sayyidina Ismail bin sayyidina Ibrahim alaihimussalam…

 

          Allah telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail as. Dan Allah juga memilih dari keturunan Nabi Ismail yaitu Bani Kinanah, dan Allah memilih dari Bani kinanah kaum Quraisy dan memilih dari kaum Quraisy yaitu Bani hasyim dan Allah memilih dari Bani Hasyim yaitu Sayyidina Rasulullah saw ( HR Muslim)

 

B. Nama-nama Rasulullah saw.

 

Telah bersabda Rasulullah saw ” saya memiliki 5 nama, diantaranya (sayyidina) Muhammad, Ahmad, Al-Mahy yang artinya Allah menghapuskan kekufuran dengan sebabku, dan al-Hasyir artinya yang akan mengumpulkan manusia, dan al-Aqib ” muttafaqun Alaih.

 

C. Paman-paman Rasulullah saw.

 

Diantara Paman beliau adalah : al-Harits, az-Zubair, sayyidina Abu Thalib, sayyidina Hamzah, Abu Lahab, Gaidaq, Maqum, Dharar, sayyidina al-Abbas, Qatsm dan Mughirah.

 

D. Bibi-bibi Rasulullah saw.

 

Dan diantara bibi-bibi beliau adalah : Ummu Hakim, sayyidahUrwah, sayydiah Atikah, sayyidah Sofiah, Umaimah dan Burroh.

 

E. Istri-istri Rasulullah saw.

 

          Sayyidah Khadijah binti Khuwailid

          Sayyidah Saudah binti Zam’ah

          Sayyidah Aisyah binti sayyidina Abi bakr asSiddiQ.

          Sayyidah Hafsah binti sayydina Umar bin Khattab

          Sayyidah Ummu salamah / hindun binti abi Umayyah

          Sayyidah Ummu Habibah /  Ramlah binti abi Sufyan

          Sayyidah Zainab binti Jahsy

          Sayyidah Zainab binti al-Harits

          Sayyidah Sofiah binti Hay

          Sayyidah Maemunah binti al-harits

Advertisements